Чехия становится тропиками

yandex.ru

Některá místa v Česku zažila ze soboty na neděli první letošní tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Přes den bude panovat hlavně v Čechách extrémní vedro a maxima mohou překonat i dosavadní měsíční rekord pro červen, který má hodnotu 38,9 stupně Celsia a byl naměřen 26. června 2019 v Doksanech v Ústeckém kraji.

«V neděli zažíváme rekordně teplé ráno, na některých místech i letošní první tropickou noc, kdy teplota v noci neklesne pod 20 stupňů,» konstatovali pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na řadě stanic přepisovali i nejvyšší minimální teploty. Na stanici Javorník v Olomouckém kraji naměřili minimum 22,8 stupně a v pražském Klementinu teploty neklesly pod 21,6 stupně. «Podle předběžných údajů by mohl být extrém minimální teploty pro dnešní den překonán na 29 ze 154 stanic měřících alespoň 30 let,» dodali meteorologové.

Sobota byla prvním takzvaným supertropickým dnem tohoto roku, kdy teplota na několika místech překonala 35 stupňů. «Neděle bude ještě o dva až čtyři stupně teplejší a mohl by být v ohrožení měsíční rekord pro červen, který má hodnotu 38,9 stupně Celsia z 26. 6. 2019 a byl naměřen na stanici Doksany v Ústeckém kraji,» připomněl ČHMÚ.

Teploty dnes vystoupí většinou na 33 až 38 stupňů Celsia, na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku na 28 až 33 stupňů. Pro část Ústeckého kraje a středních Čech včetně Prahy platí výstraha meteorologů na velmi vysoké teploty s extrémním stupněm nebezpečí. V celé zemi je velké riziko vzniku požárů, které by měly částečně snížit pondělní srážky a bouřky.

Mimořádně horké počasí trápí i jiné evropské země, například Francii, Španělsko, Itálii nebo Německo. Vědci varují, že kvůli změnám klimatu jsou vlny intenzivních veder častější, závažnější a přicházejí dříve během roku.

В некоторых местах Чешской Республики с субботы на воскресенье прошла первая тропическая ночь в этом году, когда температура не опускалась ниже 20 градусов по Цельсию. Днём экстремальная жара будет преобладать в основном в Чехии, а максимальные значения могут превысить текущий месячный рекорд июня, который составляет 38,9 градусов Цельсия и был измерен 26 июня 2019 года в Доксанах Усти-над-Лабемского края.

«В воскресенье мы наблюдаем рекордно теплое утро, местами первую в этом году тропическую ночь, когда температура ночью не опускается ниже 20 градусов», — заявили сотрудники Чешского гидрометеорологического института ( CHMI ).

На многих станциях также переписали самые высокие минимальные температуры. На станции Яворник в Оломоуцком крае измерили минимум 22,8 градуса, а в пражском Клементинуме температура не опускалась ниже 21,6 градуса. «По предварительным данным, экстремум минимальной температуры на сегодняшний день может быть превышен на 29 из 154 станций измерения не менее 30 лет», — добавили метеорологи .

Суббота была первым так называемым супертропическим днем ​​в году, когда температура в нескольких местах превышала 35 градусов. «В воскресенье будет на два-четыре градуса теплее, а месячный рекорд июня, составляющий 38,9 градуса Цельсия от 26 июня 2019 года и измеренный на станции Доксаны в Усти-над-Лабемском районе, может оказаться под угрозой», — напомнили в ЦГМИ.

Сегодня температура обычно поднимается до 33-38 градусов по Цельсию, в восточной Чехии, Моравии и Силезии до 28-33 градусов. В некоторых частях региона Усти-над-Лабем и Средней Богемии, включая Прагу, метеорологи предупреждают об очень высоких температурах с крайней степенью опасности. По всей стране высок риск возникновения пожаров, что должно частично уменьшить дожди и бури понедельника.

Чрезвычайно жаркая погода беспокоит и другие европейские страны, такие как Франция, Испания, Италия или Германия. Исследователи предупреждают, что из- за изменения климата волны тепла становятся более частыми, более сильными и наступают в начале года.


источник публикации: Новости Чехии

дата публикации 19.06.2022

Author: administrator

Добавить комментарий